สินเชื่อรถใหญ่ สินเชื่อรถบรรทุก

ประกันชีวิตมีทั้งหมดกี่ประเภท

การทำประกันชีวิตเราควรทำความรู้จักหรือศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ และทำประกันชีวิตให้เหมาะสมกับตัวเอง ก่อนอื่นมาดูว่าประกันชีวิตมีทั้งหมดกี่ประเภท อะไรบ้าง

1. ประกันชีวิตแบบระยะยาว เป็นประกันชีวิตที่สามารถกำหนดระยะเวลาการชำระเบี้ยประกัน และเหมาะกับผู้ที่จำกัด งบประมาณ

2. ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ เป็นการคุ้มครองชีวิตในระยะยาว และชำระเบี้ยประกันตลอดชีพ สามารถจ่ายครั้งเดียว หรือจ่ายเป็นรายเดือน

3. ประกันแบบสะสมทรัพย์ เป็นประกันชีวิตที่มีความนิยมสำหรับคนทำประกัน และเป็นประกันชีวิตแบบจ่ายเบี้ย ประกันแล้วได้รับเงินคืนมากกว่าเบี้ยที่จ่ายไป

4. ประกันชีวิตแบบบำนาญ เป็นประกันชีวิตที่ถูกออกแบบเพื่อบริหารความเสี่ยงเรื่องเงินที่ไม่พอใช้ในยามเกษียณ

จ่ายเบี้ยไปจนถึงอายุ 60 ปี แล้วหลังจากนั้นเราก็ได้เงินใช้ในแต่ละปีไปเรื่อยๆ จนเสียชีวิต หรือตามอายุที่ตกลงกัน ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่เราทำ คราวนี้เราก็รู้จักประเภทของประกันชีวิตกันแล้ว ก่อนทำควรศึกาข้อมูล เงื่อนไขของกรมธรรม์ทุกครั้ง มิตรสิบ โบรกเกอร์ประกันภัย ใส่ใจ ให้ความห่วงใยทุกเบี้ยประกันคุณ คลิกได้ที่นี่