รู้จัก
มิตรสิบ


บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการจำหน่ายรถแท็กซี่ใหม่ รถแท็กซี่มือสอง รวมถึงบริการสินเชื่อเพื่อรถแท็กซี่และรถขนส่งสาธารณะ ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานรวมถึงรูปแบบธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในแบบของมิตรสิบ ที่มุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าในกลุ่มแท็กซี่โดยเฉพาะ เกิดเป็นความเข้าใจและเข้าถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้ารถแท็กซี่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมเดินหน้าพัฒนาต่อยอดธุรกิจสู่กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการรถขนส่งสาธารณะประเภทอื่นๆต่อไปในอนาคต โดยบริษัทมุ่งหวังที่จะสร้างความสำเร็จร่วมกับลูกค้า ตลอดจนผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างแท้จริง

“ทุกเรื่องแท็กซี่ ต้องที่....มิตรสิบ”

 

รู้จัก
มิตรสิบ


 

บริษัท มิตรสิบ ลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการจำหน่ายรถแท็กซี่ใหม่ รถแท็กซี่มือสอง รวมถึงบริการสินเชื่อเพื่อรถแท็กซี่และรถขนส่งสาธารณะ ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานรวมถึงรูปแบบธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในแบบของมิตรสิบ ที่มุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าในกลุ่มแท็กซี่โดยเฉพาะ เกิดเป็นความเข้าใจและเข้าถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้ารถแท็กซี่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมเดินหน้าพัฒนาต่อยอดธุรกิจสู่กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการรถขนส่งสาธารณะประเภทอื่นๆต่อไปในอนาคต โดยบริษัทมุ่งหวังที่จะสร้างความสำเร็จร่วมกับลูกค้า ตลอดจนผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างแท้จริง


“ทุกเรื่องแท็กซี่ ต้องที่....มิตรสิบ”

 
จากจุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จที่มั่นคงและยั่งยืน
 
 • พ.ศ. 2546

  เริ่มการก่อตั้งธุรกิจในชื่อ บริษัท มิตร 10 ลิสซิ่ง จำกัด

 • พ.ศ. 2554

  ขยายตลาดด้วยการต่อยอดธุรกิจสู่ธุรกิจแท็กซี่ โดยการดัดแปลงสภาพและจดทะเบียนรถในประเภทรถบริการสาธารณะ (รถแท็กซี่) พร้อมเปิดให้บริการสินเชื่อควบคู่
 • พ.ศ. 2555

  เดินหน้าพัฒนาธุรกิจจัดจำหน่ายรถแท็กซี่อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมบริการสินเชื่ออย่างครบวงจร
 • พ.ศ. 2556

  ขยายธุรกิจด้านสินเชื่อด้วยการเปิดโครงการสินเชื่อรีไฟแนนซ์ สำหรับลูกค้าประวัติดี
 • พ.ศ. 2557

  ปรับเปลี่ยนชื่อองค์กรจากเดิม บริษัท มิตร 10 ลิสซิ่ง จำกัด เป็น บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด
 • พ.ศ. 2558

  บริษัทเริ่มสร้างรากฐานและเตรียมความพร้อมสู่การเข้าจดทะเบียนในตลากหลักทรัพย์
 • พ.ศ. 2560

  • เพิ่มช่องทางในการให้บริการแก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงได้เปิดสำนักงานสาขาแห่งใหม่ขึ้นในย่านสุขสวัสดิ์
  • บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด แปรสภาพสู่การเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการ อย่างเต็มภาคภูมิ ภายใต้ชื่อ บริษัท มิตรสิบ ลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ที่พร้อมเดินหน้าพัฒนาศักยภาพทั้งในด้านองค์กรและการบริการอย่างเต็มรูปแบบ
 • พ.ศ. 2562

  พ.ศ.2562 บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการ


วิสัยทัศน์


มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจแท็กซี่ไทย ควบคู่การเป็นผู้นำด้านการให้บริการสินเชื่ออย่างครบวงจร สนับสนุนและส่งเสริมผู้ขับขี่รถแท็กซี่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้มั่นคงและยั่งยืน


พันธกิจ


เราคือผู้นำการจัดจำหน่ายรถแท็กซี่พร้อมให้บริการสินเชื่อรถแท็กซี่
และสินเชื่อยานยนต์เชิงพาณิชย์ ในทุกรูปแบบการให้บริการ “One Stop Service”


MORALITY

การยึดมั่นในคุณธรรม


INTEGRITY

ซื่อสัตย์ สุจริต ปลอดคอร์รัปชั่น


TEAMWORK

ทำงานเป็นทีม สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ


SERVICE MIND

ให้บริการด้วยใจ


IDENTITY

คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ที่ดีขององค์กร


BEST

ทำทุกสิ่งให้ดีที่สุด

BUSINESS FACTOR

ด้วยเราทราบถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงเราจึงมุ่งมั่นนำเสนการบริการที่เป็นหนึ่ง ทั้งด้านความใส่ใจและคุณภาพของสินค้าตลอดจนการบริการเพื่อมอบให้แก่ลูกค้าทุกท่านเสมอมา

 
สนใจบริการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม