ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ และสามเณร ในโครงการ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ และสามเณร
ในโครงการ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ณ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์