มิตรสิบของขวัญเพื่อน้อง - ร่วมแบ่งปันสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคม

    เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 คณะผู้บริหาร พนักงาน บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน หมู่บ้านเด็กโสสะ บางปู สมุทรปราการ เป็นจำนวน 30,000บาท และมอบอุปกรณ์ ของใช้ที่จำเป็นต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการสร้างครอบครัวทดแทนถาวร ให้กับเด็กที่ครอบครัวดั้งเดิมไม่สามารถเลี้ยงดูได้ เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้เติบโตขึ้นและเป็นหนึ่งของครอบครัวอีกครั้ง
    บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคม และสิ่งแวดล้อมให้อยู่ร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน ให้สอดคล้องกับหลักความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย