เลือกประกันอย่างไงให้คุ้มค่าและเหมาะกับตัวเองมากที่สุด

     ทุกวันนี้มีบริษัทฯประกันให้เราเลือกได้หลากหลายแผน โดยแต่ละบริษัทฯ แผนประกันก็จะแตกต่างกันออกไป รวมถึงเบี้ยประกันของแผนนั่น ทำให้เราต้องเลือกประกันที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับตัวเรามากที่สุด 

       1. การประเมินความเสี่ยง เป็นการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นของทางบริษัทฯ ประกัน รวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของคุณที่อาจจะส่งผลให้เกิดโรคร้ายแรงตามมา เช่น การดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ เป็นต้น

       2. เบี้ยประกันและการคุ้มครองที่เหมาะสม จะคำนวณจากรายได้ เพื่อหาความคุ้มครองที่เหมาะสม ทั้งในส่วนของค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องพัก และค่าอื่นๆ เป็นต้น

       3. โรงพยาบาลที่รักษา การเลือกโรงพยาบาล ควรเลือกที่มีหลายพื้นที่ หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้รับการรักษาทันที รวมถึงใช้ในการเรียกร้องค่าสินไหมอีกด้วย

       4. บริษัทประกันที่น่าเชื่อถือ การเลือกซื้อประกันควรเลือกบริษัทฯ ที่มีความเป็นมืออาชีพ รู้และเข้าใจประกันแต่ละประเภทอย่างแท้จริง 

       5. การเรียกร้องสินไหม ผู้ที่ทำประกันจะได้รับบัตรสมาชิกของผู้เอาประกัน เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนกับโรงพยาบาลเพื่อเรียกร้องค่าสินไหม

       ดังนั้นหากใครเริ่มอยากทำประกันให้กับตัวเองและคนข้างหลัง ควรศึกษาข้อมูลและแนวทางการซื้อประกันที่เหมาะและคุ้มค่ากับตัวเอง เช่น เบี้ยประกันที่ถูก ความคุ้มครองที่มาก  กว่า เป็นต้น  มิตรสิบ โบรกเกอร์ประกันภัย ยินดีให้คำปรึษาประกันทุกรูปแบบ โดยมีเจ้าหน้าที่ประกันนั่นๆ คอยตอบคำถามที่คุณอยากรู้