โรคฮิตในช่วงหน้าฝน สำหรับเด็ก

    เดือนมิถุนายนถึงตุลาคมเป็นช่วงหน้าฝน ที่คุณพ่อคุณแม่หรือใครมีบุตรหลานเด็กเล็ก ควรต้องระวัง เพราะเป็นช่วงเวลาที่เชื้อไวรัสแพร่กระจายได้เร็วและมากที่สุด ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ร่างกายของเด็กไม่ค่อยแข็งแรง อาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคและไม่สบายได้ง่ายขึ้น

    ดังนั้นการเฝ้าระวังและป้องกันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กเล็ก และเป็นเรื่องที่ผู้ปกครองไม่ควรมองข้าม วันนี้แอดมินนำบทความดีๆ เกี่ยวกับสาเหตุและการป้องกันของโรคที่มากับฝนมีอะไรบ้าง

    RSV (Respiratory Syncytial Virus) 

    อาการ : คล้ายเป็นไข้หวัด มีน้ำมูก มีไข้ จาม   

    สาเหตุ : เกิดได้จากการสัมผัส รวมถึงการจาม 

    การป้องกัน : รักษาตามอาการ เนื่องจากยังไม่มียารักษาโดยตรง 

    โรคไข้เลือดออก

    อาการ : มีไข้สูง มีผืนแดงขึ้นตามตัว ตาแดง เริ่มเมื่อยตัว และอ่อนเพลีย

    สาเหตุ : อยู่ในพื้นที่มีน้ำขัง จึงทำให้ฟักตัวยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคนี้

    การป้องกัน : คอยตรวจสอบพื้นที่น้ำขังเพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณที่พักอาศัย

    โรคมือเท้าปาก 

    อาการ : มีตุ่มขึ้นในปาก มีไข้ เบื่ออาหาร

    สาเหตุ : เกิดจากการสัมผัสสิ่งของต่างๆ เช่น อาหารการกิน การดื่ม เป็นต้น

    การป้องกัน : งดใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่นและหลีกเลี่ยงสถานที่ผู้คนแออัด

    โรคไข้หวัดใหญ่ 

    อาการ : ไข้สูง ปวดหัว ปวดเมื่อยตามตัว ไอ

    สาเหตุ : การไอ จาม หรือสัมผัสกับผู้ติดเชื้อไวรัสนี้

    ป้องกัน : ล้างมือบ่อยๆ และระมัดระวังการสัมผัสสิ่งของต่างๆ หากอาการยังไม่ดีขึ้นควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษา

    ดังนั้นสุขภาพของลูกหลานในช่วงนี้ผู้ใหญ่จึงไม่ควรมองข้าม หากใครที่กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการนอนโรงพยาบาลให้ มิตรสิบ โบรกเกอร์ประกันภัยดูแลคุณ