‘มิตรสิบ’ คงเป็นชื่อที่คุ้นเคยสำหรับใครหลายๆ คนที่ต้องพึ่งพารถแท็กซี่ในการเดินทางสัญจรอยู่บ่อยๆ แต่จะมีสักกี่คนที่ทราบว่า บริษัท มิตรสิบ ลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) คือผู้ให้บริการจำหน่ายรถแท็กซี่ใหม่ รถแท็กซี่มือสอง รวมถึงบริการสินเชื่อเพื่อรถแท็กซี่และรถขนส่งสาธารณะ ที่มีประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานถึง 16 ปี มีรูปแบบธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในแบบของมิตรสิบ มุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าในกลุ่มแท็กซี่โดยเฉพาะ

การเติบโตของมิตรสิบไม่ได้จำกัดอยู่ในความสำเร็จเดิมๆ อีกต่อไป หลังการประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ใน วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นี้ ในชื่อ “MITSIB” ซึ่งเคาะราคาไอพีโอออกมาที่ 2.50 บาท/หุ้น เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2562 นี้ ทั้งยังได้กุนซือมือทองจากบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ ‘คันทรี่ กรุ๊ป’ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ท่ามกลางกระแสตอบรับเยี่ยมจากนักลงทุน

นิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวถึงการเติบโตครั้งใหม่ครั้งนี้ว่า “จากที่เรามีประสบการณ์ในการบริการสินเชื่อมานานกว่า 16 ปี มีการจัดการที่โปร่งใส คำนึงถึงประโยชน์ของทุกคนที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบันบริษัทให้บริการสินเชื่อครบวงจรแบบวันสต๊อปเซอร์วิส ให้กับลูกค้าในกลุ่มรถแท็กซี่ รวมไปถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ประกอบกับแหล่งเงินทุนส่วนใหญ่มาจากเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน ซึ่งการมีวินัยทางการเงินที่ดี และประวัติการชำระคืนที่ตรงต่อเวลา บริษัทจึงมีต้นทุนทางการเงินที่ค่อนข้างต่ำ”

ปัจจุบัน บริษัทให้บริการสินเชื่อครบวงจรแบบ One-Stop Service ให้กับลูกค้าในกลุ่มรถแท็กซี่ โดยรวมถึงบริการเตรียมความพร้อมรถยนต์ให้เป็นรถ TAXI ที่สามารถใช้งานได้ทันที โดยผ่านการทำสีและติดตั้งระบบตามโครงการ TAXI OK รวมทั้งมีบริการต่อ พ.ร.บ. ทะเบียนรถ และตรวจสอบสภาพรถให้กับลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทยังมีบริการหลังการขายที่น่าประทับใจ ทั้งโครงการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการแก่กลุ่มคนขับ TAXI และโครงการ Clinic TAXI ที่ให้บริการบำรุงรักษารถในราคาที่สมเหตุสมผล พร้อมด้วยศักยภาพของทีมงานมากประสบการณ์ และความน่าเชื่อถือ ที่เรียกความเชื่อมั่นจากลูกค้ามาได้อย่างยาวนาน นอกจากนี้ บริษัทยังมีการร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัท แอพแท็กซี่ จำกัด เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่น ในการอำนวยความสะดวกเรียกรถแท็กซี่ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ภายในชื่อ ‘แอพแท็กซี่ (AppTaxi)’ ซึ่งบริษัทพร้อมที่จะพัฒนาไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดหยั่งตามวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และพร้อมที่จะนำองค์กรเดินไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง

“การระดมทุนครั้งนี้ จะนำไปสู่การต่อยอดการเติบโตของธุรกิจ ขยายการให้สินเชื่อไปสู่คนไทยในทุกระดับ ทุกอาชีพ และนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ รวมถึงชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ในการขยายสาขา พร้อมดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายที่วางไว้” นิติพัทญ์ กล่าวเสริม

อีกทั้งทีมงานที่บริหารบริษัทส่วนใหญ่ล้วนเป็นคนที่มีประสบการณ์และเข้าใจลักษณะของการประกอบธุรกิจประเภทสินเชื่อ โดยทางบริษัทเน้นให้บริการด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ รวมทั้งการที่บริษัทให้บริการอย่างรวดเร็วพร้อมกับการให้บริการในรูปแบบครบวงจรเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้า จากจุดเริ่มต้นเดิมที่ทางทีมบริหารเป็นคนในพื้นที่ จึงตั้งสาขาบริเวณสมุทรปราการเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ด้วยการบริการที่ประทับใจลูกค้าปัจจุบันทางบริษัทได้ขยายสาขาออกไปยังโซนอื่นเช่น สาขาสุขสวัสดิ์ เป็นต้น

“ที่ผ่านมาบริษัท มีหนี้เสียในอัตราที่ต่ำมากไม่เกิน 3% ของมูลค่าสัญญาทั้งหมด ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าลูกค้าของเรามีวินัยทางการเงินสูง ซึ่งปัจจัยสำคัญเกิดจากเหตุผลหลักในการขอสินเชื่อ คือเพื่อนำไปประกอบอาชีพ และการขับแท็กซี่ก็เป็นอาชีพที่มีรายได้หมุนเวียนคล่องตัวตามศักยภาพของผู้ขับ โดยที่ผ่านมาทางบริษัทก็ได้จัดโครงการที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพและเอื้ออำนวยต่อการประกอบอาชีพ เช่น โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ โครงการบริการอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมทำความสะอาดรถ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตจะได้ขยายการเติบโดไปสู่ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการรถแท็กซี่ รวมทั้งได้ขยายโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อไปยังกลุ่มอาชีพอื่นๆให้คนไทยได้มีทุนรอนในการประกอบอาชีพที่สุจริต ลดการก่ออาชญากรรมและปัญหาสังคมอื่นๆ เป็นกำลังสำคัญที่จะผลักดันให้ชาติบ้านเมืองได้ก้าวสู่ความเจริญรุ่งเรือง ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อไป” นิติพัทญ์ กล่าวสรุป