September 9, 2022

ทำไมถึงต้องมีสินเชื่อรถสาธารณะ

ทำไมถึงต้องมีสินเชื่อรถสาธารณะ เนื่องจากปัจจุบันการขนส่งโดยรถสาธารณะมีหลายประเภท เช่น รถมินิบัส รถไฟ รถตู้ รถแท็กซี่ หรือรถที่จดทะเบียนในนามขนส่ง จึงทำให้รถสาธารณะเป็นที่นิยมสำหรับผู้ว่างงานและอยากหารายได้เสริมในช่วงวันหยุดนั่นก็คือรถแท็กซี่ ผู้ซื้อสามารถเลือกได้จะเช่าหรือซื้อขับเป็นของตัวเอง นอกจากนั้นยังมีรถอีกประเภทหนึ่งที่นิยมไม่น้อยกันคือรถมินิบัส เป็นรถสาธารณะขนาดเล็กที่รองลงมาจากรถทัวร์และรถบัส ซึ่งเราจะเห็นได้ตามสถานีขนส่งแต่ละจังหวัด      นอกจากนี้รถสาธารณะเริ่มเข้ามามีบทบาททำให้กลุ่มสถาบันการเงินเริ่มเปิดตัว “สินเชื่อรถสาธารณะ” กันอย่างแพร่หลาย โดยมุ่งเน้นคนทำธุรกิจเกี่ยวกับขนส่ง หรือคนที่ขับรถสาธารณะทุกประเภท เพื่อนำเงินมาใช้จ่ายภายในครอบครัวโดยที่ยังมีรถขับ และนี่เป็นสาเหตุที่ทำไมถึงต้องมีสินเชื่อรถสาธารณะ       ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าสินเชื่อรถสาธารณะจะได้รับความนิยมจากสถาบันการเงินประเภท รถมินิบัส รถแท็กซี่ รถตู้ […]