October 14, 2021

บทความ แหล่งสะสมเชื้อโควิด-19

10 แหล่งสะสมเชื้อโควิด-19 แหล่งสะสมเชื้อโรคมีอยู่มากมายในรอบๆ ตัวเรา แต่ใครบางคนก็ยังไม่รู้ว่าตรงไหนที่มีเชื้อโรคหรือเสี่ยงติดโควิด-19 มากที่สุด ถ้ารู้กันแล้วระวังตัวและมั่นล้างมือใให้สะอาดทุกครั้ง และควรเลี่ยงการสัมผัส 1. โทรศัพท์สำนักงานและโทรศัพท์มือถือ ใช้สเปรย์ทำความสะอาดโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอ และมั่นล้างมือหลังจากใช้งานเสร็จ 2. โต๊ะทำงาน มั่นทำความสะอาดโต๊ะทำงานเสมอ 3. พัสดุ เมื่อเรารับพัสดุจากเจ้าหน้า ควรฉีดสเปรย์ทั้งสิ่งของและมือเราทุกครั้ง และรีบนำกล่องทิ้ง 4. ที่จับประตู หรือลูกบิด มั่นทำความสะอาดที่จับประตู หรือลูกบิดอย่างสม่ำเสมอ 5. […]