August 28, 2019

Easy English 4

April 11, 2019

โครงการ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

December 19, 2018

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ สถานตากอากาศบางปู วันนี้ (14 ธ.ค. 61) มิตรสิบ ลิสซิ่ง พร้อมกับผู้ขับขี่แท็กซี่ ร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวงรัชกาลที่ 10 กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ สถานตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากเพื่อนๆผู้ขับขี่รถแท็กซี่ เราต้องขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาร่วมกิจกรรม ปลูกป่าชายเลน สำหรับเพื่อนๆแท็กซี่ท่านใด ที่ไม่สะดวกมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้ ในปีหน้าเรายังมีกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมอีกมากมาย […]