April 18, 2022

บทความ ประกันการเดินทางมีกี่ประเภท

ประกันการเดินทางมีกี่ประเภท เทศกาลสงกรานต์ใกล้เข้ามา หลายคนวางแผนเตรียมตัวกลับบ้านเพื่อไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ กลับไปหาครอบครัว และบางคนวางแผนเดินทางออกนอกประเทศ เพื่อหนีอากาศร้อนจากประเทศเราไปหาอากาศหนาวหรืออากาศที่สดชื่น และเมื่อยิ่งใกล้ถึงวันหลายคนลืมสิ่งๆ หนึ่งไป คือ ประกันการเดินทาง บางคนมองว่าไม่จำเป็นต้องทำหรอก แต่รู้หรือไม่ว่า ประกันการเดินทาง สามารถคุ้มครองเราได้ทุกที่ไม่ว่าจะอยู่นอกประเทศหรือในประเทศก็ตาม วันนี้จะพามาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประกันการเดินทางว่าเหมาะสมกับตัวเราหรือไม่ และแต่ละประเภทคุ้มครองอะไรบ้างตลอดระยะเวลาที่เราเดินทาง ประกันการเดินทางมี 2 ประเภท – ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันเสียชีวิต สูญเสียอัวยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือบาดเจ็บเล็กน้อย รวมทั้งยังคุ้มครองในกรณีที่ถูกฆ่าหรือถูกทำร้ายร่างกายตลอดระยะเวลาในการเดินทางทั้งในประเทศและนอกประเทศของผู้เอาประกันเท่านั้น […]